• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Informacja

Starostwo Powiatowe w Grójcu informuje,
że z powodu remontu w Wydziale Komunikacji i Transportu
w dniach 25.07.2014 r. i 28.07.2014 r.
Wydział nie będzie obsługiwał interesantów.
Od 29.07.2014 r. obsługa interesantów przeniesiona będzie na Salę Konferencyjną.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grójcu
 w dniach od 21.07. do 04.08.2014 r. nieczynne - urlop wypoczynkowy
Informuję,  że konsumenci pomoc prawną mogą  również uzyskać w :

Czytaj więcej...

Zaproszenie

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum

z Gminy Grójec

od 15 lipca do końca wakacji

na basen w godz. 10.00 do 15.00 (ostatnie wejście)

wejścia bezpłatne

WIZYTA W NIEMCZECH W RAMACH PROGRAMU COMENIUS „STEPS TOWARDS SOLIDARIOUS ECONOMY”

Po trzech kolejnych spotkaniach międzynarodowej grupy nauczycieli i uczniów  w Polsce, Portugalii i Hiszpanii, gospodarzem kolejnej wizyty była szkoła w Niemczech. Wizyta odbyła się w dniach 23 – 27 czerwca 2014r w miejscowości Kirchheim uter Tek  niedaleko Stuttgartu.
Tak jak poprzednio, jej celem było przybliżenie znajomości różnych aspektów kulturoznawczych krajów współpracujących ze sobą: Polski, Słowacji, Węgier, Łotwy, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji, Grecji i Turcji. Szkoły z tych krajów realizują  projekt Comenius 2013-2015 – Uczenie się przez życie, pt. „Through Small Steps to Giant Leaps – my contribution to a United Europe”, mający na celu propagowanie postawy aktywnego obywatela, a L.O. im. P.Skargi w Grójcu jest koordynatorem całego projektu.

Czytaj więcej...

Podziękowania

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli składa podziękownie  za artykuły i materiały przekazane na rzecz ośrodka wsparcia darczyńcom:

Czytaj więcej...

KOLEJNA DOTACJA DLA POWIATU GRÓJECKIEGO


Powiat Grójecki rozpoczął realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” nr POIG.08.03.00-14-153/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu to 2 065 112, 85 zł.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu grupie gospodarstwa domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W ramach działań koordynacyjnych zostanie zapewniony dostęp do Internetu dla mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,  Działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

STRAŻACKIE STRZELANIE Warka 2014

5 lipca 2014 r. na strzelnicy miejskiej w Warce ul. Nowy Zjazd, odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie Ochotniczych Straży Pożarnych.Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Grójcu, a współorganizatorami Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Warce, KŻR – LOK w Warce.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 16

Polecane